PSİKOTEKNİK KART HAKKINDA :
psikoteknik
Mesleği sürücülük olan kişilerin çalışmaya devam ettikleri sürücülük açısından uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla:
Ülkemizde Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin sürücülerde aranacak şartları düzenleyen bölümünde Madde 60/e gereği "Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için", "bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları" gerekmektedir.

Sürücülerin psiko-teknik değerlendirme testi için;
a) Teste girerken uykusuz ve yorgun olmamaları, alkol ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisinde olmamaları gerekmektedir.
b) Teste gelirken 2 (iki) adet vesikalık resim, sürücü belgesi (ehliyet) ve nüfus cüzdanı ile gelmeleri zorunludur.
c) 1 saatin altında verilen testler kanunen geçersiz ve sahtedir. 
Psikoteknik Belgesi nasıl alınabilir ?
1 - Psikoteknik rapor için uygun güne randevu alınır.
2 - Psikoteknik test simülatöründe 1 saat süren test uygulanır.
3 - Test sonuçları 1 hafta içinde rapor ve kart olarak teslim edilir.

 


Psikoteknik için gerekli evraklar :
1. 2 resim
2. Nüfus cüzdanı ve Ehliyet fotokopisi.

 


Madde 60 / e: Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşundan her beş yılda bir almaları şart olup buna aykırı hareket edenlere Yönetmeliğin 73/b maddesi uyarınca 5 ihtar ve her ihtar 100 tl olmak üzere 500 tl ceza-i işlem uygulanacaktır.
Yetki belgesi sahiplerinin; trafik güvenliği bakımından oldukça önem arz eden bu konuya, gerekli önemi göstererek, denetimlerde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, sürücülerinin söz konusu raporları bir an önce almalarını sağlamaları hususu önemle duyurulur.


Viyana Trafik Test Sistemi Ölçüm Araçları, Cihazdaki Testler ve Değerlendirilen Yetenekler
DİKKAT DÜZEYİ
Bu teste, adayın, karmaşık uyaranlar arasından belirli uyaranları ayrıştırması istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülür. Sürücülerin uzun süre monoton bir ortamda seçici dikkat düzeylerinin düşebileceği ihtimalini göz önüne alındığında ve kazaların ana nedenlerinden birinin dikkat ve konsantrasyon kaybı olduğu düşünüldüğünde sürücülerin dikkat düzeyinin belirlenmesi güvenli sürücülük açısından büyük öneme sahiptir.
MUHAKEME
Soyut görsel şekiller arasındaki ilişkilerin kavranması ve fark edilmesi üzerine kurulu olan bu testte, kişilerin olaylar ve arasındaki ilişkileri anlama, değerlendirme yetenekleri ölçülür. Olayları ve olası sonuçlarını algılamanın sürüş esnasında olası riskli durumlardan uzak durmak için birinci derecede öneme sahip olduğu kesindir. Muhakeme yeteneği düşük kişilerin bulundukları ortamdaki olayları algılayamadıkları ve buna bağlı gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle riskli durumlara düştükleri ve kazaya karıştıkları veya neden oldukları belirlenmiştir.
 
HIZ ve MESAFE ALGILAMASI
Bu testte adayın, uyaranların hareket hızını ve uyaranlar arası mesafeyi tahmin etme becerisi ölçülür. sürücülük becerisini belirleyen en önemli unsurlardan birisini oluşturması açısından önemlidir. Hız mesafe tahmin testi sonuçları sürücünün temkinli veya riskli araç kullanma eğilimini hakkında da önemli b,lg,ler vermektedir.
GÖRÜŞ AÇISI & KOORDİNASYON
İkili İşlem Becerisi Periferal Görme Becerisi
ile ilgili değerlendirme, 120 ile 140 derecelik açı içinde başın sağ ve sol ekstreminden, yani bu açıdan verilen uyaranların kişinin görüş açısına ne zaman girdiğinin incelenmesidir. Bu test, adayın dikkatini, karşısında yer alan bir göreve, direksiyon kullanarak yoğunlaştırdığı esnada, sağ ve soldan gelen uyaranları fark ederek tepki vermesi üzerine kuruludur.
TEPKİ KALİTESİ ve HIZI
Yoğun Uyaran Akışı ve stres Altında Tepki Hızı ve Kalitesi
Bu testte, farklı renklerdeki görsel uyaranlara ve farklı tonlardaki sesli uyaranlara aday tarafından verilen doğru tepkiler ve bu tepkilerin hızları ölçülür. Ani ve panik bir durumda adayın ne kadar hızlı ve ne derece doğru tepki verebileceği ölçülür. Sürücülerin ani değişimleri ne kadar çabuk ve doğru fark edip tepki verdiklerinin ölçümüdür.
GÖRSEL SÜREKLİLİK
Karmaşık görüntülerin olduğu bir ortamda, dikkatin belirli bir yön üzerinde kontrollü şekilde yönlendirilebilmesi.
Bu test kişinin aşağıdaki özellikler açısından ne derece yeterli olduğunu gösterecek veri sağlar:
- Görsel olarak karmaşık yapılanmış ve belirsiz ortamlarla başa çıkabilme (dikkat yöneliminin böyle bir ortamda dahi korunabilmesi),
- Görsel bir ortamda dikkat dağıtıcı unsurları eleyebilme ve dikkat dağıtıcılara karşı direnç gösterebilme,
- Yönlendirmeyi sağlayan, işaretleri (indikatörleri) takip edebilme,
- Sürekli dikkatin korunabilmesi.
 
 Trafik Algı Testi
Kısa sürelerle (1 saniye) gösterilen trafikle ilgili görüntüler sonrasında görsel algılama performansını ve algısal hızı ölçen bir testir.
 
SÜREKLİ DİKKAT ve PROBLEM ÇÖZME
Bu testte adayın sürekli dikkat performansı ölçülmektedir.
Bu testte adaylara her soruda ekran üzerinde 4 yukarıda biri aşağıda olmak üzere toplam 5 adet şekil gösterilmektedir. Adaylardan beklenen, aşağıda verilen şeklin yukarıdaki şekillerden birisi ile aynı olup olmadığını hızlı bir şekilde karar vermeleridir. aşağıdaki şekil yukarıdaki şekillerden birisi ile aynı olduğunda adaydan evet yanıtını vermesi beklenmekte eğer aşağıdaki şekil yukarıdaki şekillerden tamamen farklı ise bu durumda da adaydan hayır yanıtını vermesi beklenmektedir.

PSİKOTEKNİK TESTLER [ YASAL ]
Psikoteknik Değerlendirme yapabilmek üzere : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile uygulama açısından ( T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ) bununla bitiştirilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yapılan uygulamalara YASAL uygulamalar adını veriyoruz.

NORMLAR
Yasal Uygulamalarda , T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tayin edilen , alan ile ilgili olarak , Türk Psikologlar Derneği ( TPD ) tarafından incelenmiş ve onaylanmış Normlar kullanılmaktadır. Normlar , TPD öngörüsü ile, sürücünün Yaşı ve Eğitim durumu ile doğrudan bağlantılıdır.

YASANIN İSTEDİĞİ ÖLÇÜM ALANLARI :
Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri
 

1) ZİHİNSEL YETENEK ve BECERİLER
    A ) Dikkat
    B ) Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği
    C ) Hız ve Mesafe Algılama
    D ) Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme
    E ) Şekil Algılamada Görsel Süreklilik
 

2) PSİKOMOTOR YETENEK ve BECERİLER
  
A ) Tepki Hızı
    B ) Koordinasyon Düzeyi


 

DETAYLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 


GEREKLİ EVRAKLAR
 

SRC SORGULAMA


K BELGESİ


PSİKOTEKNİK


UNUTMAYINIZ


EHLİYET KURSU